Versenyjog
Energiajog

Versenyjog

A tisztességes gazdasági verseny ellenőrzésére, valamint a fogyasztók védelmére született magyar és európai uniós versenyjogi szabályozással kapcsolatban számos téma adódik a mindennapokban: összefonódási problémák cégek egyesülésekor, védjegy-, jellegbitorlási ügyek, fogyasztók megtévesztése, jelentős piaci erővel való visszaélés stb. Mivel az üzleti tevékenység jellegétől vagy a jogi környezettől is nagyban függenek ezek a kérdések, a legtöbb felmerülő versenyjogi vizsgálat nagyfokú körültekintést és egyedi megközelítéseket kíván meg. Ha határokon átnyúló ügyekről van szó, ez különösen igaz.

Miben tudunk segíteni önnek?

Amennyiben versenyhatósági eljárásban, versenyjoggal kapcsolatos kártérítési ügyben érintett fél, keresse munkatársainkat, és vegye igénybe a Glóner Ügyvédi Iroda jogi képviseletét.

A tisztességtelen versenycselekményekkel, védjegy- és jellegbitorlásokkal, fogyasztók megtévesztésével összefüggő, illetve számos egyéb versenyjogi témában felmerülő kérdésre szakszerű és gyakorlati válaszokat adunk ügyfeleinknek.

A jellemzően nagy volumenű tranzakciók (cégeladások, fúziók stb.) előtti átvilágítási szakaszokban általában sor kerül a versenyjogi kockázatok feltérképezésére. Ez azért fontos, hogy az esetleges összefonódások elkerülhetök legyenek, illetve hogy a szükséges kérelmeket időben be lehessen nyújtani a versenyhatósághoz. Pénzügyi, adóügyi és jogi átvilágítási szolgáltatásaink mellett összefonódások vizsgálatát, versenyjogi átvilágítást is végzünk.

Versenyjogi tanácsadás

A tisztességes kereskedelmi, gazdasági verseny minden szereplő érdekét szolgálja. Cégfelvásárlások, -összeolvadások előtt érdemes a versenyjogi szabályok szerinti ellenőrzést, átvilágítást elvégeztetni, és jogi tanácsadást kérni a témában, hogy az esetleges összefonódások időben kiderüljenek. Az összefonódási kockázatok előzetes felmérésével számos hosszú távú problémától megóvhatják egymást a felek – nem célszerű kihagyni ezt a lépést a különböző átvilágítási folyamatokból. Ha ilyen típusú tranzakció előtt áll cége, mindenképpen kérjen jogi támogatást.

Munkatársaink nemcsak az alapos és szakszerű átvilágítást végzik el, de amennyiben versenyjogi tárgyakban kérelmek benyújtására lenne szükség a versenyhatóság felé, azok összeállítását is ránk bízhatja.

Saját márkáját, termékét, ötleteit minden cég és vállalkozó óvja. Nem is csoda: ha a piacon már befutott, ismert, népszerű termékeket forgalmaz, előbb-utóbb magát az XY céget is azonosítják a termékkel a fogyasztók, egyre könnyeben felismerik – ez pedig már a siker útja. Azonban ha egy versenytárs lemásolja és sajátjaként kezdi forgalmazni nagyon hasonló megjelenésű termékét, azzal nem csak XY vállalatnak árt, de a fogyasztókat is megvezeti, megtéveszti.

Versenyhatósági eljárás számos ehhez hasonló ügyben indulhat, védjegybitorlási (védjegy, márka jogosulatlan használata) vagy jellegbitorlási (szolgai utánzás) szabálytalanságok pedig akkor is felmerülhetnek, ha az adott márka, illetve termék, termékmegjelenés nem áll bejegyzett iparvédelmi oltalom alatt. Nem szabad annyiban hagyni az ilyen eseteket, mert hosszú távon komoly károkat okozhat vállalkozásának. Ha ilyen módon megkárosítják, hátrány éri cégét, minél előbb forduljon jogi tanácsért irodánkhoz.

Amennyiben ilyen vagy ehhez hasonló ügyben versenyhatósági eljárásra kerülne sor, kérjen profi jogi támogatást a Glóner Ügyvédi Iroda tapasztalt jogászcsapatától. Irodánk nemcsak a magyar Gazdasági Versenyhivatal (GVH) előtti eljárásokban, de az EU Bizottság versenyfelügyeleti eljárásában is ellátja ügyfelei jogi képviseletét.

Jogi képviselet

Energiajog

A mai világunkban a fokozódó energiapiaci változások következtében folyamatos a hazai és az európai uniós szabályozási környezet változásai is. Az iparági szereplőknek a gyors piaci és szabályozási környezet magas szintű ismeretére van szükség nemcsak jogi, de üzleti oldalról egyaránt, ami elengedhetetlen a vezetők számára a legjobb üzleti döntés meghozatalában.

Miben tudunk segíteni önnek?

Amennyiben az energetikával kapcsolatos bármilyen jogi tanácsadásra lenne szüksége, forduljon a Glóner Ügyvédi Irodához és vegye igénybe energetikára szakosodott ügyvédeink szolgáltatásait.

Ügyvédeink a hazai, eu-s illetve a nemzetközi energiapiacon is széles körű tapasztalattal rendelkeznek a szabályozási kérdéseknek való megfelelésen át, a villamos energia, a földgáz, a megújuló energiák, bányászat területétől a hulladékgazdálkodást érintő jogi kérdésekben.

  • jogi képviselet

Ügyvédeink hatékonyan el tudják látni energiapiaci vállalkozások jogi képviseletét, többek között a hatósági engedélyezési eljárásoktól, az energia kereskedelemmel kapcsolatos szerződések elkészítésében, szabályozási kérdéseken át az energetikai pályázaton való részvétel jogi támogatásában nyújtanak tanácsadást.